Information om GDPR

The Bearded Nerd behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, e-postadress, IP-adress och innehållet i dina kommentarer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ha ett kommentarsfält och diskussioner på The Bearded Nerd.

Vi har fått dina uppgifter från dig. Du behöver lämna uppgifterna för att kunna lämna en kommentar. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas tills vidare eller tills du ber om radering.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon utanför The Bearded Nerd. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Mikael Sundberg. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mikael (a) beardednerd.se. Du når vårt dataskyddsombud på samma adress. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Lämna ett svar