Om/About

swedish Mitt namn är Mikael Sundberg.

Bearded Nerd handlar om tv-spel, tecknande, Transformers, fantasy, Lego, virtuell verklighet, Japan, retro-Kickstarters och Avdank, det bästa kortspelet som någonsin skapats i en liten stuga i Norrland. Kort sagt allt möjligt som intresserar mig och förhoppningsvis dig också.

english My name is Mikael Sundberg.

Bearded Nerd is about video games, drawing, Transformers, fantasy, Lego, virtual reality, Japan, retro Kickstarters and Avdank, the best card game ever created in a little cottage in Norrland. In short, anything that interests me and hopefully you too.